UPPFÖDNING

NB Fasaneri håller med egna avelsfåglar för både rapphöns och fasaner, men för att täcka den stora efterfrågan på tidiga rapphöns så köps även ägg in från Danmark. Vi har använt samma äggleverantör sedan flera år tillbaka.

Fasanhönorna och rapphönsen börjar vanligen lägga ägg i början av april, lite beroende på hönans ålder och hur våren är.

För fasanerna samlas äggen in tre gånger om dagen (oftare vid nederbörd), tvättas och lagras i kylrum, för att sedan läggas i ruvaren.

Vi kläcker ungefär var fjortonde dag och normalt har vi 4-8 grupper av rapphöns och ungefär lika många av fasan.

Kycklingarna har möjlighet att komma ut till sand och solsken så snart temperaturen ute tillåter detta.

När kycklingarna växer och blir äldre öppnas fler dörrar och de får större utrymmen att vara på tills de klarar att vara ute dygnet runt.

Nu stängs dörren till deras startrum och utrymmet städas noggrant med dammsugare och desinfektionsmedel. När utrymmet sedan är torrt finns det möjlighet att sätta in en ny kull med kycklingar.

 

De flesta fåglarna levereras som 6 eller 8 veckors kycklingar, men även äldre, vuxna och dagsgamla säljs.

 

NB FASANERI & KONSULT

FÖDER UPP FASANER & RAPPHÖNS

Telefon +46(0)70-275 20 06

Uppfödning av fasaner och rapphöns.

fredrik.hornstedt@nbfasaneri.com