RAPPHÖNS

Rapphöns (Perdix perdix)

 Det finns åtta olika underarter, baserade på färgskillnader i fjäderdräkten. I Finland så har man gjort studier på vilken som är den ursprungliga rasen och kommit fram till att blandningen är stor inom arten men ett fåtal par som man hittat liknar ursprungsrasen som funnits tidigare i Finland.

 

Rapphönsen delas även in i två grupper en östlig och en västlig underart. Ursprungsraserna i Finland liknar de vilda rapphöns som vi kan hitta på olika platser i Sverige. Den rapphöna som vi har kommer från olika platser i Sverige och är självreproducerande i frihet.  Vilket betyder att den klarar vårat klimat och förhållanden om den bara får en god start i livet. Första veckorna i en fältfågels liv återspeglas under hela dess återstående liv. Den rapphöna som vi har klarar nordligare breddgrader.

Glöm inte att boka transportlådor. Vi hanterar alltid fåglarna i nya lådor.

NB FASANERI & KONSULT

FÖDER UPP FASANER & RAPPHÖNS

Telefon +46(0)70-275 20 06

Uppfödning av fasaner och rapphöns.

fredrik.hornstedt@nbfasaneri.com