RÅDGIVNING OCH KONSULTATION

Om du funderar på att sätta ut fåglar, men är osäker på hur du ska göra, kan du kontakta mig, och vi tar tillsammans fram de delar du vill ha hjälp med.

 

  • Jag utför viltvårdsplaner.
  • Jag ger råd om biotopförbättringar.
  • Vanligast är att jag kommer hem till dig och att vi vandrar runt på din fastighet under ett par timmar. Du får muntliga råd om vad som skulle vara bra åtgärder och var på din fastighet eller jaktområde det skulle kunna fungera att sätta ut fågel.

NB FASANERI & KONSULT

FÖDER UPP FASANER & RAPPHÖNS

Telefon +46(0)70-275 20 06

Uppfödning av fasaner och rapphöns.

fredrik.hornstedt@nbfasaneri.com